Projekt

Projekt pn. ‘Pomeranian Biogas Model’ (‘POM-BIOGAS’) jest współfinansowany z Grantów Norweskich w ramach Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Zadania projektu skupione są wokół badania możliwości wykorzystania organicznych frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych do produkcji energii odnawialnej (biogazu).