Publikacje i wydarzenia

Wydarzenia
Konferencja podsumowująca rezultaty projektu POM-BIOGAS

W dniu 30. września 2016 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się Konferencja pn. "Pomorski Biogaz", podsumowująca i prezentująca rezultaty projektu "Pomeranian Biogas Model" [POM-BIOGAS]. W wydarzeniu, pod Patronatem Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, które otworzyli Panowie: Adam Mikołajczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pan Jarosław Pawłowski, Prezes Zarządu Spółki InnoBaltica oraz Pan prof. dr hab. inż. Jan Hupka, Kierownik Naukowy Projektu z ramienia Politechniki Gdańskiej, wziąło udział ponad 70 przedstawicieli pomorskich gmin oraz operatorów regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Prezentacje naukowe wygłosili:
a także - w części poświęconej aspektom produkcji i praktycznego wykorzystania biogazu oraz źródeł finansowania inwestycji na rzecz produkcji "zielonej energii", wypowiedzieli się:
zaś nad całością merytoryczną czuwał Pan prof. dr hab. inż. Jan Hupka z Politechniki Gdańskiej (Project Principal Investigator).

Ważną częścią Konferencji była dyskusja prowadzona przez Pana Dyrektora Adama Mikołajczyka, podczas której padały pytania, między innymi o to, w jaki sposób najlepiej wdrażać rozwijające się technologie produkcji i wykorzystania biogazu oraz z jakich środków finansować tego typu projekty.

Realizacja Projektu POM-BIOGAS zakończy się w dniu 31 października 2016 roku. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania publikacji końcowej, opisującej rezultaty projektu. Wszystkie osoby zainteresowane otrzymaniem darmowego egzemplarza publikacji, proszę o kontakt mailowy na adres: k.dembowska@innobaltica.eu z podaniem adresu do wysyłki.
19- 24 maja 2015 - XIII Bałtycki Festiwal Nauki
 
W dniach 19- 24 maja 2015, jak co roku odbył się Bałtycki Festiwal Nauki, na którym prezentowany został również projekt "Pomeranian Biogas Model".
Sprawozdanie

28- 30 październik 2014- Konferencja pt. „Selektywna zbiórka, segregacja i recycling odpadów”
Sprawozdanie 


11-12 wrzesień 2014- IV Bałtyckie Forum Biogazu

W dniach 11-12 września 2014 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się IV Bałtyckie Forum Biogazu. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła wykorzystania biomasy odpadowej i biodegradowalnych odpadów komunalnych na cele energetyczne, poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz, w szczególności w systemach kogeneracyjnych.
Sprawozdanie z wydarzenia


10 wrzesień 2014- warsztat projektowy

Dnia 10 września odbył się warsztat projektowy POM- BIOGAS. Celem spotkania było przestawienie postępu prac w kolejnych pakietach roboczych oraz omównienie dalszych działań w projekcie.
Sprawozdanie

23 kwiecień 2014- KICK OFF CONFERENCE

Konferencja otwierająca dla projektów realizowanych w ramach konkursów CORE 2012 CALL oraz CCS 2013 CALL odbyła się w dniu 23 kwietnia 2014 r. w hotelu Marriott w Warszawie i wzięło w niej udział ponad 170 osób, reprezentujących realizowane przez nie projekty. Projekt POM- BIOGAS zaprezentowany został przez Katarzynę Pontus z InnoBaltica.
Sprawozdanie z konferencji
Prezentacja projektu
 
Publikacje
Artykuły i publikacje naukowe w ramach projektu POM-BIOGAS

PUBLIKACJA PODSUMOWUJĄCA REZULTATY PROJEKTU POM-BIOGAS:

Odpady organiczne - odnawialne źródło energii

PUBLIKACJE NAUKOWE:

Nikola Sniadecka, Andrzej Tonderski, Andreas Hanel, Jacek Wojda-Gburek, Jan Hupka (2016): Mineral Matter in Municipal Solid Waste. Physicochemical Problems of Mineral Processing. 52(2), 2016, 973−990 (http://www.ppmp.pwr.wroc.pl/sorpa/8eeb44d9fe804f42b938614b691de4ec/detail)

ARTYKUŁ PROMUJĄCY W "CZYSTEJ ENERGII"
dr inż. Adam Cenian, dr inż. Tadeusz Zimiński, dr inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, Hydrotermalna liza pofermentu i jej skutki, Czysta Energia, 6(166)/ 2015, czerwiec 2015
"Hydrotermalna liza pofermentu i jej skutki"

IV BAŁTYCKIE FORUM BIOGAZU

W dniach 11-12 września 2014 roku w Instytucie Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku odbyło się IV Bałtyckie Forum Biogazu.
W ramach czterach działów tematycznych, prezentowane były także badania i raporty będące efektem realizacji projektu pn. „Pomeranian Biogas Model” (POM-BIOGAS), finansowanego ze środków Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a Promotorem – Spółka InnoBaltica.
Liderzy poszczególnych pakietów roboczych (WP) zaprezentowali działania realizowane w ramach przydzielonych im zadań oraz zakładane produkty projektu i już otrzymane rezultaty przeprowadzonych badań. W ramach IV Bałtryckiego Forum Biogazu wydana została praca zbiorowa- Ekoenergetyka- Biogaz, w której zawarte zostały również dwie publikacje sporządzone w ramach projektu POM- BIOGAZ.

  • Beata Szatkowska,Bjarne Paulsrud,Andrzej Tonderski; Ocena potencjału biogazowego odpadów organicznych w województwie pomorskim; Ekoenergetyka- biogaz w: Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego (Gdańsk 2014)
Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Wydanie w ramach Bałtyckiego Forum Biogazu IV

 
  • Katarzyna Pontus; Osad pofermentacyjny oraz jego wykorzystanie; Ekoenergetyka- biogaz; w: Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego (Gdańsk 2014)
Praca zbiorowa
Redakcja naukowa: Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Wydanie w ramach Bałtyckiego Forum Biogazu IV

"Osad pofermentacyjny oraz jego wykorzystanie"
Prezentacja przedstawiona przez Katarzynę Pontus podczas konferencji

ARTYKUŁ PROMUJĄCY W "CZYSTEJ ENERGII"

Adam Cenian; Europejskie prawo-skutki dla frakcji organicznych odpadów komunalnych; Czysta Energia 10(146)/2013, Październik 2013
"Europejskie prawo-skutki dla frakcji organicznych odpadów komunalnych"